Biznesplany

BIZNESPLANY

Biznesplan powinien być podstawą każdej inwestycji i działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje, biznesplan to dokument odpowiadający na pytania: czym zajmuje się firma, w jaki sposób to robi, jakie ma plany, kiedy chce realizować poszczególne działania biznesowe oraz jakie będą tego koszty i zyski.

Głównym celem biznesplanu jest analiza, czy założone przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szansę powodzenia w biznesie w określonych realiach rynkowych.

Biznesplan jest również podstawowym dokumentem przedsiębiorcy, który stara się o kredyt bankowy, dofinansowanie inwestycji w postaci kredytu, dotacji z funduszy UE, środków z funduszy kapitałowych itp.

Specjaliści z naszej kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu profesjonalnych biznesplanów zarówno dla dużych firm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także start-upów oraz jednoosobowych firm, które dopiero zamierzają wystartować ze swoją działalnością.

Powstanie biznesplanu zwykle podzielone jest na kilka etapów:

  1. Spotkanie, analiza potrzeb, podpisanie umowy z Kancelarią.
  2. Szczegółowy wywiad, przeprowadzany przez odpowiednio dobranych specjalistów. Zgromadzenie informacji koniecznych do wykonania biznesplanu.
  3. Napisanie wstępnej wersji biznesplanu oraz kontakt z odpowiednimi instytucjami finansowymi (np. bankiem lub instytucjami unijnymi).
  4. Przekazanie biznesplanu do przedsiębiorcy.
  5. Wprowadzenie ewentualnych korekt.