Controlling

Controlling

System zarządzania firmą w oparciu o controlling dostarcza informacji niezbędnych do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu, na które małe i średnie firmy są szczególnie wrażliwe. głównym celem wdrażania controllingu w firmie jest stworzenie warunków do podejmowania decyzji na bazie rachunku ekonomicznego. Wdrożenie systemu controllingowego pozwoli na ustalenie odpowiedzialności wynikającej z ponoszonych kosztów, rentowności produktów, alokacji zasobów, dystrybucji. Prawidłowy controlling oznacza system bieżących cyklicznych raportów i analiz finansowych, dostarczanych odpowiednim osobom w firmie w celu skutecznego wsparcia procesów zarządczych.

Rolę controllera w firmie jako doradcy zarządu oraz projektanta i wdrożeniowca systemu controllingowego może pełnić controller zewnętrzny – Kancelaria.

Do zadań controllera zewnętrznego należeć będzie wówczas m.in:

– tworzenie systemu informacyjnego w obrębie zagadnień organizacyjnych, finansowych, produkcyjnych,

– projektowanie systemu planowania,

– inicjowanie i nadzorowanie procesów planistycznych,

– bieżące raportowanie stanu realizacji planów i interpretacja danych,

– organizowanie międzywydziałowych spotkań planistycznych oraz projektowych.

W praktyce jednak efekty działań controllingowych zawsze przekładają się na usprawnienie firmy, realne zyski przedsiębiorstwa oraz stanowią wymierną pomoc w podejmowaniu lepszych strategicznych decyzji dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Nie mniej ważna jest również pewność istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Wiele firm obawia się controllingu, ponieważ często pełni on rolę „adwokata diabła”, bezlitośnie obnażając słabe punkty przedsiębiorstwa, błędy w zarządzaniu oraz funkcjonowaniu kadry zarządzającej.

W obszarze controllingu oferujemy outsourcing usług, co pozwala na:

1) Redukcję kosztów związanych z budową działu controllingu i zakupu nowoczesnych narzędzi informatycznych,

2) Uzyskanie dostępu do nowych technologii (narzędzi business intelligence udostępnianych przez outsourcera),

3) Komfort uzyskania możliwości skupienia się na głównych celach,

4) Uwolnienie zasobów,

5) Dostęp online poprzez dowolną przeglądarkę WWW na dowolnym komputerze z dowolnego miejsca na świecie,

6) Kompleksowe wsparcie wybranych obszarów działalności przez specjalistów firmy zewnętrznej (wiedza specjalistów z doświadczeniem z różnych branż, dostęp do know-how).