Nasze projekty pomyślnie zweryfikowane

Wszystkie przygotowywane i prowadzone przez nas projekty, składane z terminem 13.10.2017 r. przeszły pozytywnie weryfikację.

Nasze wnioski to:

  • RPDS.03.03.01-02-0137/16 Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie – przygotowany dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie
  • RPDS.03.03.01-02-0143/16 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Lecia PRL 2-4 w Bogatyni – przygotowany dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 25 Lecia PRL 2,4 Bogatynia
  • RPDS.03.03.01-02-0141/16 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w Bogatyni – przygotowany dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D
  • RPDS.03.03.01-02-0142/16 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kossaka 26-28-30 w Bogatyni – przygotowany dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kossaka 26,28,30

Dwa spośród czterech projektów, spełniły kryteria punktowe i uzyskały dofinansowanie w sumarycznej wysokości 1,4 mln zł.

Nabór realizowany był w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3. B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Poniżej zamieszczono zestawienie wszystkich projektów zakwalifikowanych. Wnioski które uzyskały 30 i więcej punktów, decyzją DIP dostaną dofinansowanie.
Lista projektów zakwalifikowanych w ramach działania 3.3. B

Składamy serdeczne podziękowania za zaufanie, i liczymy na dalszą współpracę.

Zainteresowanych dofinansowaniami w ramach aktualnych naborów wg. Harmonogramu na 2017 r. zapraszamy do Kontaktu