Największym problemem w rozwoju firm na rynku i pozyskiwaniu nowych klientów jest konkurencyjność i innowacyjność, oraz brak kapitału na nowe inwestycje i wdrażanie nowych rozwiązań.Ważnym źródłem pozyskiwania środków na wdrażanie inwestycji w firmach są środki pochodzące z funduszy unijnych. Środki dostępne są przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych, programie Inteligentny Rozwój.

 

Pierwszą ważną rzeczą jest wskazanie miejsca inwestycji, w związku z różnymi programami dla różnych regionów. Drugim ważnym czynnikiem jest określenie statusu przedsiębiorstwa pod kątem jego wielkości (małe, średnie, duże przedsiębiorstwo), możliwego poziomu dofinansowania katalogu kosztów jakie są możliwe do zakwalifikowania, czy też potencjału finansowego i technicznego firmy.

 

W obecnym okresie finansowania na lata 2014 – 2020 wskazać można następujące kluczowe obszary, do których kierowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw:

  • prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych
  • rozwój infrastruktury badawczej
  • wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych
  • wzrost ekspansji międzynarodowej
  • znaczącą poprawę efektywności energetycznej

 

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie analizy możliwości dotacyjnych firmy, pod kątem kryteriów konkursów, przygotowanie kompletnego wniosku dotacyjnego oraz wsparcie na etapie oceny złożonego projektu, negocjacji i podpisywania umowy. Po otrzymaniu dofinansowania służymy wsparciem w zarządzaniu projektem, prowadzeniu jego sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, oraz przygotowaniem do kontroli.

Więcej informacji na temat obecnych projektów na 2017 rok znajdą Państwo w dziale Programy unijne / Projekty podlegające dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy. Więcej w dziale Kontakt.