Jednostki samorządu terytorialnego podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z programów rewitalizacji i termomodernizacji.

Ponadto obecnie do JST skierowane są projekty szeroko związane ze strefą edukacji dzieci, młodzieży, i dorosłych.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosku, analizę pod kątem możliwych do zrealizowania projektów, wsparcie w wyborze odpowiednich działań, oraz profesjonalne podejście do dokumentacji.